GET INSPIRED

Dagens arbetsliv är innovativt och dynamiskt. Förändringar och krav på effektivitet ställer höga förväntningar på dig i arbete. Här kan arbetshandledning vara till nytta och stödja dig i hur du kan förhålla dig till det egna arbetet för att minimera risker för stress, missnöje och trötthet.

Arbetshandledning /  Nepsycoaching      Organisationskonsultation / Coaching / SKOLNING

 

Kontakta mig för förfrågan om offert:

Tel: 050-5262100
E-post: maria@inspirea.fi
FO-nummer: 2876732-6

Arbetshandledning är en process, som yrkesverksamma, ledare och förmän, arbetsgrupper och hela arbetsplatser har nytta av.

LÄS MERA HÄR: Arbetshandledning

Organisationskonsultation är en användbar arbetsform när det är aktuellt med omstruktureringar i organisationen, förändringar och utveckling, strategiskt arbete eller förändringar i arbetskulturen.

LÄS MERA HÄR: Organisationskonsultation

För att möta behoven i olika arbetsprocesser är coaching ett användbart sätt, där vi tillsammans arbetar medvetet mot en målsättning. Processen räcker vanligen ca 6 månader och riktar sig till förmän och ledningsgrupper.

LÄS MERA HÄR: Coaching

Som uppdragsgivare kan du höra dig för om skolningstillfällen där innehållet är anpassat till era behov. Tillfällena skräddarsys just för dig och det som är aktuellt i ert team eller er arbetsplats. 

LÄS MERA HÄR: Skolning

OM INSPIREA CONSULTING

Mina styrkor som handledare och konsult är att vara lyhörd för din situation, lyfta fram och tydliggöra innehållet i dialogen samt stöda din utveckling i arbetet.