GET INSPIRED

Dagens arbetsliv är innovativt och dynamiskt på ett annat sätt än tidigare. Förändringar och krav på effektivitet ställer höga förväntningar på dig i arbete. Här kan arbetshandledning vara till nytta och stödja dig i hur du kan förhålla dig till det egna arbetet för att minimera risker för stress, missnöje och trötthet.

Arbetshandledning /        Organisationskonsultation / Coaching / SKOLNING

 

 

Kontakta mig: 050 52 62 100 / maria@inspirea.fi

Arbetshandledning är en process, som yrkesverksamma, ledare och förmän, arbetsgrupper och hela arbetsplatser har nytta av.

LÄS MERA HÄR: Arbetshandledning

Organisationskonsultation är en användbar arbetsform när det är aktuellt med omstruktureringar i organisationen, förändringar och utveckling, strategiskt arbete eller förändringar i arbetskulturen.

LÄS MERA HÄR: Organisationskonsultation

För att möta behoven i olika arbetsprocesser är coaching ett användbart sätt, där vi tillsammans arbetar medvetet mot en målsättning. Processen räcker vanligen ca 6 månader och riktar sig till förmän och ledningsgrupper.

LÄS MERA HÄR: Coaching

Som uppdragsgivare kan du höra dig för om skolningstillfällen där innehållet är anpassat till era behov. Tillfällena skräddarsys just för dig och det som är aktuellt i ert team eller er arbetsplats. 

LÄS MERA HÄR: Skolning

OM INSPIREA CONSULTING

Mina styrkor som handledare och konsult är att vara lyhörd för din situation, lyfta fram och tydliggöra innehållet i dialogen samt stöda din utveckling i arbetet.