Utveckling

Coaching

Finns det arbetsprocesser eller andra moment på arbetsplatsen som behöver utvecklas?

För att möta behoven är coaching ett användbart sätt, där vi tillsammans arbetar medvetet mot en målsättning. Processen räcker vanligen ca 6 månader och riktar sig till förmän och ledningsgrupper. En inledande diskussion är startskottet för arbetet. Utvecklingsområden och utmaningar i arbetet identifieras och målsättning för coachingprocessen definieras.

Behovet av utveckling är grunden för arbetet och fokus under processens gång är att du och arbetet stöds i implementeringen av de överenskommelser som gjorts. Arbetet bygger på delaktighet, transparens och tillgänglighet. Var och ens arbetsuppgifter tydliggörs och ledarens andel i arbetet blir klarlagd. En lyckad coachingprocess leder till att visionen, målsättningen och arbetet sammanstrålar och förverkligas.