skolningstillfällen

Föreläsningar och workshops

Som uppdragsgivare kan du höra dig för om skolningstillfällen där innehållet är anpassat till era behov. Tillfällena skräddarsys just för dig och det som är aktuellt i ert team eller på er arbetsplats. 

Både workshopar och föreläsningar är tillfällen där teoretisk kunskap kopplas till praktiska övningar. Övningarna varierar beroende på vilket tema du valt för tillfället och vilka behov som finns i gruppen. Det är viktigt för mig att du som är med i övningarna känner dig bekväm med situationen och därför väljs övningarna utifrån det som passar er. Vid inlärning av ny kunskap är diskussion och samarbete viktiga hörnstenar, under workshoparna prioriteras alltid möjlighet till samtal och reflektioner.