Luennot ja työpajat

LUENNOT

Luennot ja työpajat

Toimeksiantajana voitte aina pyytää lisätietoja koulutustilaisuuksista, joissa sisältö suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. Tilaisuudet räätälöidään teitä varten ja ne voivat liittyä asioihin, jotka ovat ajankohtaisia jollekin tiimille tai koko työyhteisölle.

Sekä työpajat että luennot ovat tilaisuuksia, joissa teoreettinen tieto yhdistetään käytännön harjoituksiin.  Harjoitukset suunnitellaan tilaisuuden teeman ja ryhmän tarpeiden pohjalta teille soveltuviksi. Minulle valmentajana on tärkeää, että kaikki osallistujat tuntevat olonsa mukavaksi ja turvalliseksi, joten harjoitukset valitaan niin, että ne soveltuvat juuri kohderyhmälle. Uuden tiedon oppimisessa keskusteleminen ja yhteistyö ovat tärkeitä kulmakiviä, työpajoissa etusija annetaan keskustelu- ja havainnointi mahdollisuuksille.