Coaching

Coaching

Onko työpaikallanne prosesseja tai työvaiheita, joita pitäisi kehittää?

Coaching on käyttökelpoinen tapa vastata näihin tarpeisiin – tarkoitus on työskennellä yhdessä tavoitteellisesti kohti asetettuja tavoitteita. Prosessi kestää tavallisimmin noin 6 kuukautta ja on suunnattu esimiehille ja johtoryhmille. Valmennuksen ”lähtölaukaus”on alustava keskustelu. Tässä keskustelussa tunnistetaan työpaikan kehittämiskohteet ja haasteet sekä määritellään valmennus prosessin tavoitteet.

Yhdessä tekemämme työn perustana on jokin kehitystarve. Prosessin tavoite on, että sekä yksilö että koko työyhteisö saa tukea tehtyjen sitoumusten toimeenpanossa. Työ perustuu osallistamiseen, läpinäkyvyyteen ja tavoitettavuuteen. Jokaisen työtehtävät selvennetään, samoin esimiehen osuus ja rooli. Onnistunut valmennusprocessi johtaa vision, tavoitteiden ja tehtävien selkiintymiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen.