GET INSPIRED

Nykypäivän työelämä on eri tavalla innovatiivista ja dynaamista kuin aikaisemmin. Muutokset ja tehokkuusvaatimukset asettavat työssäkäyville uusia haasteita. Tässä tilanteessa työnohjaus voi olla hyödyksi ja auttaa suhtautumaan paremmin omaan työhön minimoimalla riskit stressin, tyytymättömyyden ja väsymyksen osalta.

Työnohjaus /      Organisaatiokonsultointi/ Coaching / Luennot ja työpajat 

Ota yhteyttä tarjouspyyntöä varten:

Puh: 050-5262100
S-posti: maria@inspirea.fi
Y-tunnus: 2876732-6

Työnohjaus on prosessi, josta hyötyvät kaikki työssäkäyvät, niin johtajat ja esimiehet kuin työryhmät ja koko työyhteisö.  

LUE LISÄÄ : Työnohjaus

Organisaatiokonsultointi on käyttökelpoinen työmuoto mikäli organisaation uudelleenjärjestelyt, muutokset ja/tai kehitys ovat ajankohtaisia tai mikäli tarvitaan strategista muutosta tai itse työkulttuurissa tapahtuu muutoksia.

LUE LISÄÄ: Organisaatiokonsultointi

Erilaisten työprosessien tarpeisiin vastaamiseen käyttökelpoinen tapa on Coaching, jossa yhdessä työskentelemme määrätietoisesti kohti tavoitetta. Prosessi kestää tavallisimmin noin 6 kuukautta ja on suunnattu esimiehille ja johtoryhmille. 

LUE LISÄÄ: Coaching

Toimeksiantajana voit kysyä lisätietoja koulutustilaisuuksista, joissa sisältösuunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi. Tilaisuudet räätälöidään juuri teitä varten ja jollekin tiimille tai koko työyhteisölle ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

LUE LISÄÄ: Luennot ja työpajat

INSPIREA CONSULTING YRITYKSENÄ

Vahvuuteni konsulttina sekä ohjaajana on kyky kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tilanne, tuoda esiin ja selventää keskustelujen sisältö ja kyky tukea yksilöä työssä kehittymisessä.