Työ

Organisaatiokonsultointi

Organisaatiokonsultointi on käyttökelpoinen työmuoto mikäli organisaation uudelleenjärjestelyt, muutokset ja/tai kehitys ovat ajankohtaisia tai mikäli tarvitaan strategista muutosta tai itse työkulttuurissa tapahtuu muutoksia.

Konsultaatio suunnitellaan aina sinun tarpeittesi mukaan asiakkaana ja niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka työlle asetetaan. Organisaatio nähdään konsultaation suunnittelussa ja toteutuksessa kokonaisuutena, jolla saattaa olla tarpeita muutokseen. Työ voidaan suorittaa eri tavoilla; esimerkiksi koko organisaatiossa, työryhmissä, yksittäisten työntekijöiden välisenä tai yhteistyötä tekevien organisaatioiden välisenä.

Lähtökohtana on työtapojen parantaminen, hyvien toimivien työrutiinien kehittäminen ja yhteistyön edistäminen. Konsulttina esitän erilaisia vaihtoehtoja ja näiden hyviä sekä mahdollisia huonoja puolia. Tarkoituksena on, että konsultti tarjoaa puolueettoman näkemyksen toiminnasta ja hänen panoksensa voi johtaa hyvin kommunikoivan, läpinäkyvän ja toimivan organisaation syntymiseen.

Konsultointityössä tavoittelen luottavaista ja avointa yhteistyötä organisaation kanssa, jolloin työskentelemme yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Konsultaation perusajatuksena on halu löytää ja ratkaista mahdolliset ongelmat, toteuttaa sovitut toimenpiteet, työstää prosesseja ja myös arvioida työtapoja. Havainnot, joita arviointivaiheessa tehdään, voivat olla tärkeitä ja hyödyllisiä uusien tavoitteiden asettamisessa.