PROSESSI

Työnohjaus

Nykypäivän työelämä on eri tavalla innovatiivista ja dynaamista kuin aikaisemmin. Muutokset ja tehokkuusvaatimukset asettavat työssäkäyville korkeita odotuksia ja uusia haasteita.Tässä tilanteessa työnohjaus voi olla hyödyksi ja auttaa suhtautumaan paremmin omaan työhön minimoimalla riskit stressiin, tyytymättömyyden ja väsymyksen osalta.

Työnohjaus on prosessi, josta hyötyvät kaikki työssäkäyvät, niin johtajat ja esimiehet kuin työryhmät ja koko työyhteisö.  Prosessin edetessä sinulle työntekijänä annetaan mahdollisuus tehdä tarkkoja havaintoja omasta työstäsi ja yhteistyöstä työyhteisössä samoin kuin mahdollisuus käsitellä työhön liittyviä kokemuksia, tunteita ja haasteita saadaksesi niihin uuden näkökulman.

Tämä voidaan tehdä joko yksilöllisesti tai ryhmässä ja ohjaaja on mukana tukena keskusteluissa.  Työnohjauksessa tavoite on tukea sinua työntekijänä niin, että vahvistut työroolissasi, olet tyytyväisempi ja jaksat paremmin työssäsi sekä voit kehittää omaa ammattitaitoasi perustehtävän mukaisesti. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää kyetä tunnistamaan mahdolliset työkykyyn vaikuttavat stressitekijät.

Työnohjaajana tarjoan työyhteisölle ulkopuolisen näkökulman, joka on hyödyllinen yhteistyössä.  Nykyinen työtilanne kartoitetaan ja selvennetään ja kehitysmahdollisuudet tunnistetaan. Säännöllisen työnohjauksen avulla voit pohtia työhön liittyviä kysymyksiä, jolloin saat mahdollisuuden itse vaikuttaa työtilanteeseesi ja voit myös muuttaa sitä. Tällä voi olla positiivinen vaikutus työkykyysi ja tunnet itsesi sekä tyytyväisemmäksi työssäsi että luovemmaksi ja tuottavammaksi.

Jos työpaikalla esiintyy esimerkiksi lamaantumista, yhteistyövaikeuksia tai ristiriitoja voi työnohjaaja auttaa näiden tekijöiden käsittelemisessä. Työnohjaaminen ryhmässä antaa hyvän mahdollisuuden harjoitella ristiriitatilanteiden välttämistä ja erilaisten mielipiteiden käsittelyä. Valmiudet kehittyvät työn ohessa, kun ryhmän jäsenet kuuntelevat toisiaan, oppivat toisiltaan ja luovat yhdessä uusia edellytyksiä yhteistyölle.

Työnohjaajana tuen sinua tehtävissäsi samalla kun on tärkeää, että työllä on selkeä tavoite ja että rakentavaa työtä myös tuetaan.